Outplacement

Als de situatie zich voordoet dat één of meedere van uw medewerkers uw organisatie moeten gaan verlaten, kunnen wij u van dienst zijn met een Outplacement-traject. Wij ondersteunen uw medewerker(s) middels een plan van aanpak bij de zoektocht naar een nieuwe (externe) werkomgeving.  

Doel/resultaat: het planmatig begeleiden van de medewerker naar een nieuwe (externe) werkomgeving.

Werkwijze: Na het opmaken van een situatieanalyse starten we met intensieve gesprekken met uw medewerker. Aan de hand van kwaliteiten, ervaringen en ambities (de persoonsanalyse) bepalen we wat er nog nodig is om elders succesvol aan de slag te gaan. De uitkomsten hiervan bepalen voor een belangrijk deel de uiteindelijke invulling van het traject en het door uw medewerker zelf opgestelde Plan van Aanpak. Er zal continue aandacht zijn voor het beoogde doel: een nieuwe (duurzame) werkomgeving.

Jobcoaching is belangrijk onderdeel hiervan en heeft als doel de medewerker actief te begeleiden in de arbeidsmarktbenadering zodat de kans op het vinden en verkrijgen van een nieuwe baan wordt vergroot. Een positief en concreet traject waarbij het vinden van oplossingen, de toekomst en de (nieuwe) mogelijkheden steeds centraal blijven staan.

Hoe ziet deze begeleiding eruit?

De intern gerichte begeleiding:

 • het ordenen en verwerken van de emoties en ervaringen rondom de oude werksituatie
 • de eigen verantwoordelijkheid voor het creëren van een succesvolle toekomst
 • het opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
 • het komen tot een evenwichtig persoonsprofiel en zoekprofiel
 • inzicht krijgen in kwaliteiten, talenten, inspiratiebronnen, drijfveren, competenties
 • het opbouwen zelfredzaamheid en zelfsturend vermogen

De extern gerichte begeleiding:

 • arbeidsmarktoriëntatie: realiteit en realisatie van het loopbaanperspectief, functieanalyse.
 • arbeidsmarktbenadering: CV, sollicitatiebrieven schrijven, inwinnen telefonische informatie.
 • netwerkontwikkeling
 • het speuren naar vacatures (jobhunting) en het soepel leren werken met internet.
 • inzetten van de arbeidsmarktkennis en het netwerk van Florere.
 • sollicitatiebegeleiding: de kans aanmerkelijk vergroten op succesvol solliciteren:
  • het leren verwoorden van zoekprofiel & persoonsprofiel (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)
  • persoonlijke presentatie (jezelf aansprekend leren presenteren: de verbale en non-verbale communicatie)
  • oefenen van sollicitatiegesprekken
  • onderhandelingsvaardigheden (pensioen, arbeidsovereenkomst, functie inhoud, inwerken en begeleiding, ambities voor de toekomst).

Informatie:
Florere werkt volgens de gedragscode van de NOLOC.
Onze klanten