Privacy

Privacyreglement Florere


Privacyreglement voor kandidaten van Florere Bureau voor Werk & Loopbaan B.V.

Florere neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan dit Privacyreglement aandachtig door te nemen.
Florere gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt enkel en alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacyreglement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen jou en Florere wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wie is Florere?
Florere is een kleinschalig bureau dat deskundige ondersteuning biedt aan bedrijven in de installatietechniek op het gebied van werving & selectie en detachering. Florere werkt toe naar duurzame oplossingen bij het werven en begeleiden van personeel in de installatietechniek. Wij verbinden mensen en organisaties, waardoor 1+1= 3 wordt. De selectie van kandidaten gebeurt integer en persoonlijk, met kennis van de kandidaat en de opdrachtgever, want wij worden in ons werk gedreven door de wens om maatwerk te leveren aan zowel de kandidaat als aan de opdrachtgever. Florere Bureau voor Werk & Loopbaan B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 54235200.

Wat doet Florere met jouw gegevens?
Florere verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en je CV in een database, daarmee kunnen we jou koppelen aan één of meerdere vacatures en je in contact brengen met potentiële werkgevers. Via je E-mailadres krijg je van ons direct een automatische bevestigingsmail met een wachtwoord, daarmee kun je inloggen op je persoonlijke account en ten allen tijde je gegevens aanpassen en up-to-date houden. Het is in je eigen belang en je eigen verantwoordelijkheid om ons de juiste gegevens te verstrekken. Na je inschrijving bij Florere zul je, in ieder geval binnen 10 dagen, een persoonlijke reactie van ons mogen ontvangen per E-mail. Dat kan zijn o.a. een verzoek om meer informatie, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek of een bericht dat we niets voor je kunnen betekenen.

Aan wie verstrekt Florere gegevens?
Florere zal jouw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Na een persoonlijk intakegesprek waarin je capaciteiten en wensen ter sprake komen en mogelijk de op dat moment beschikbare en passende vacatures, kan Florere besluiten om in overleg met jou, je gegevens door te geven aan één of meerdere werkgevers. Dit gebeurt via het verzenden van je CV met een door ons opgestelde profielschets (samenvatting van het intakegesprek). Via Florere krijg je vervolgens een terugkoppeling van de werkgever, dat kan zijn een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Florere fungeert als contactpersoon tussen jou en potentiele werkgevers gedurende de hele selectieprocedure.

Hoe beschermt Florere jouw gegevens?
Florere draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan dit Privacyreglement worden gewijzigd?
Indien Florere mocht besluiten haar Privacyreglement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacyreglement.

Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?
Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Florere dan kun je dit kenbaar maken door een E-mail te sturen naar: info@florere.nlJob Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Onze klanten