Privacy

Privacyreglement voor kandidaten van Florere Executive Search

In dit privacy reglement wordt beschreven wie Florere is, wat Florere doet met jouw gegevens, hoe met de gegevens worden omgegaan, op welke manier Florere jouw gegevens beschermt en hoe Florere werkt. We raden je aan dit Privacyreglement aandachtig door te nemen.

Florere hecht waarde aan jouw vertrouwen. Zij neemt jouw privacy uitermate serieus en zal jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken, bewaren en gebruiken. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt, worden enkel en alleen voor doeleinden gebruikt, zoals die in dit Privacyreglement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen jou en Florere wordt beheerst door Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy (GDPR), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Florere Executive Search is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 60047569.

Wie is Florere?
Florere is een kleinschalig bureau dat deskundige ondersteuning biedt aan bedrijven in de installatietechniek (tevens toeleveranciers) en bouw op het gebied van werving & selectie en detachering. Florere werkt toe naar duurzame oplossingen bij het werven en begeleiden van personeel in bovenstaande sectoren. Wij verbinden mensen en organisaties en organisaties met mensen. De selectie van kandidaten gebeurt integer en persoonlijk met kennis, wensen en eisen van zowel de kandidaat als de opdrachtgever. Florere wordt in ons vak gedreven door de wens om maatwerk te leveren aan zowel de kandidaat als aan de opdrachtgever.

Wat doet Florere met jouw gegevens?
Florere verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens, in de vorm van jouw inschrijfformulieren en CV, in een database. Met deze informatie kan Florere jou koppelen aan één of meerdere relevante vacatures en je in contact brengen met of juist onder de aandacht brengen bij potentiële werkgevers. Florere vraagt alleen gegevens op die relevant zijn voor o.a. het verloop van de sollicitatieprocedure, het kennismakingsgesprek, de vacature of in opdracht van de opdrachtgever.

Hoe werkt Florere?
Na inschrijving, via de website www.florere.nl, ontvang je per e-mailadres direct een automatische bevestigingsmail met een geautomatiseerd verstrekt wachtwoord. Hiermee kun je inloggen op je persoonlijke account en ten allen tijde je gegevens inzien, aanpassen en up-to-date houden. Het is in je eigen belang en je eigen verantwoordelijkheid om ons de juiste persoonlijke gegevens te verstrekken. Dat kan ondermeer:
- een verzoek om meer informatie zijn.
- een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek zijn.
- een bericht zijn dat we momenteel weinig voor je kunnen betekenen. Florere bewaart dan jouw gegevens in haar database om jou te contacten zodra er een passende kans zich voordoet.

Op het moment dat Florere een geschikte vacature voor jou in portefeuille heeft dan word jij door Florere telefonisch of per e-mail benaderd. Sta jij al ingeschreven? Dan heb jij toestemming gegeven dat Florere jou kan en mag benaderen. Sta jij nog niet ingeschreven? Dan zal Florere jou eerst telefonisch of per e-mail benaderen om toestemming te vragen. Hiervoor geldt een wettelijke bepaling van maximaal 30 dagen. Na deze 30 dagen zal Florere geen contact meer met jou opnemen en komt het aanbod te vervallen.
Jouw gegevens staan nog 12 maanden na plaatsing bij een opdrachtgever in het database van Florere tenzij anders aangegeven.
Persoonlijke gegevens staan na het verlenen van toestemming, in de vorm van een cookie of pop-up venster, maximaal 24 maanden in onze database tenzij anders aangegeven.

Aan wie verstrekt Florere gegevens?
Florere verstrekt jouw gegevens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Na een persoonlijk intakegesprek waarin je capaciteiten, wensen en eisen ter sprake komen, en mogelijk de op dat moment beschikbare en passende vacatures, kan Florere besluiten om in overleg met jou, je gegevens uit te wisselen met één of meerdere potentiële werkgevers. Dit gebeurt via het verzenden van je CV met een door ons opgestelde profielschets (samenvatting van het intakegesprek). Via Florere krijg je vervolgens een terugkoppeling van de werkgever in de vorm van een uitnodiging voor een eerste gesprek of een afwijzing. Florere fungeert als contactpersoon tussen jou en potentiële werkgevers gedurende de hele selectieprocedure.

Hoe beschermt Florere jouw gegevens?
Florere draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan dit Privacyreglement worden gewijzigd?
Indien Florere mocht besluiten haar Privacyreglement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacyreglement.

Wil jij graag in het database van Florere blijven?
Sta jij altijd open voor mooie kansen? Dan is er een optie om geen toestemmingsberichten van Florere te hoeven ontvangen. Stuur een e-mail naar heleen.kooy@florere.nl met het bericht dat jij graag deel uitmaakt van onze database en Florere hiervoor toestemming verleent.

Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?
Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Florere dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: heleen.kooy@florere.nl.

 
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Onze klanten