Disclaimer


Toegang en gebruik van de website
Toegang tot en gebruik van de site www.florere.nl betekent dat de gebruiker instemt met het volgende. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Onjuistheden kunnen soms voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Florere accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde die wijst naar deze site. Veel informatie op deze site heeft een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. Florere aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

E-mail
De informatie opgenomen in een e-mailbericht en in de meegezonden bestand(en) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen wordt door ons niet toegestaan. Indien je abusievelijk een e-mail van ons ontvangen hebt die niet voor jou bedoeld was, verzoeken wij de afzender hiervan direct te informeren door het bericht te retourneren. Florere is niet aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde bestanden kunnen voortvloeien.

Waar kun je terecht voor verdere uitleg over de disclaimer?
Als je vragen of verzoeken hebt over de disclaimer van Florere dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: heleen.kooy@florere.nl

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Onze klanten